Konkurs na zagospodarowanie terenów leśnych przy ul. Pólko w Pelplinie

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenów leśnych przy ul. Pólko w Pelplinie – ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA!!!
Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do głosowania na najlepszą koncepcję urbanistyczno – architektoniczną terenów przy ul. Pólko, która wpisuje się w program rewitalizacji terenów zdegradowanych Pelplina. Zgodnie z zapisami konkursu ogłoszonego w dniu 2 lutego 2017 r., oprócz punktów przyznawanych przez Komisję, 10 punktów zostanie przyznanych ofercie uznanej za najlepszą przez lokalną społeczność.
Wszystkie złożone w terminie prace zostały wywieszone w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie przy ul. Sambora 5a, a głosy można oddawać od 9 do 17 marca w godzinach pracy biblioteki:
poniedziałek 9:00 – 17:00, wtorek 8:00 – 16:00, środa 8:00 – 18:00, czwartek 8:00 – 18:00, piątek 8:00 – 16:00.
Serdecznie zapraszamy do głosowania przypominając, że autorzy najlepszych ofert otrzymają nagrody pieniężne określone w regulaminie konkursu.
Wszelkie informacje dotyczące procedury konkursowej zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin w dziale „Zamówienia publiczne”.