Zakończenie roku akademickiego 2019/2020 Pelplińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

22.06.2020 – Zakończenie roku akademickiego 2019/2020 Pelplińskiego Uniwersytetu III Wieku. Dyplomy ukończenia słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku wręczał burmistrz Gminy Pelplin Pan Mirosław Chyła oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Dorota Sakowska.
Wspominano wydarzenia, okazje, spotkania w których braliśmy udział, organizowaliśmy lub byliśmy zaproszeni. Podziękowano wszystkim, którzy współpracowali z Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
Wszystkim słuchaczom życzymy zdrowia, miłych wakacji i wielu wrażeń.
Szanowni Studenci spotykamy się w październiku!