VII Marsz Nordic Walking Studentów UTW

11 maja 2019 r. w Leśniczówce w Bielawkach odbył się VII Ogólnopolski Marsz Nordic Walking Studentów UTW z Pelplina, Gniewu i Senior Wigor z Lignów Szlacheckich.
Głównym organizatorem marszu jest Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” – UTW w Wejherowie
Celem akcji jest zachęcanie studentów UTW do aktywności sportowej, integracji środowiska studenckiego oraz promocji czynnego spędzania wolnego czasu.

Foto: A. Pokacka