VI Ogólnopolski Marsz Nordic Walking Studentów UTW

12 maja 2018 r. w Brodach Pomorskich odbył się VI Ogólnopolski Marsz Nordic Walking Studentów UTW z Pelplina, Gniewu i Morzeszczyna.
Głównym organizatorem marszu jest Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” – UTW w Wejherowie
Celem akcji jest zachęcanie studentów UTW do aktywności sportowej, integracji środowiska studenckiego oraz promocji czynnego spędzania wolnego czasu.

Fotorelacja:

Fot. D. Sakowska, T. Lemańczyk, E. Rogalewska.