Spotkanie listopadowe – wspólne śpiewanie pieśni patriowtycznych

­
Słuchacze Pelplińskiego Uniwersytetu 3 Wieku bardzo dziękują uczniom, nauczycielom, dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego za przygotowanie tego patriotycznego spotkania.
­