Słuchaczka PUTW zajęła II miejsce w III Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej – Senior Obywatel

­
Właśnie dowiedzieliśmy się, że Słuchaczka Pelplińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
pani Maria Pańczyk-Pawlak zajęła II miejsce w III Olimpiadzie Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel”.
Mario, gratulujemy!
­