Pomorskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku

3 września Słuchacze Pelplińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
uczestniczyli w Gdańsku w spotkaniu Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Dziękujemy burmistrzowi za udostępnienie busa.