Zaproszenie na wykład o historii polskich dworów.

14691044_1153848904700442_2567906786306425890_nDyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie serdecznie zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin na wykład dr Macieja Rydla pt.” Historia polskich dworów. Architektura dworów od XIV do XX wieku”, który odbędzie się 27.10.2016 r. o godz. 16.00 w miejskiej bibliotece, ul. Sambora 5a.

Dokumentalista polskich dworów i historii ziemiaństwa. Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Właściciel prywatnego zbioru ikonograficznego dotyczącego polskich dworów, pałaców i ich właścicieli (m.in. kilkanaście tysięcy fotografii). Fotografik i malarz – autor 20 wystaw na temat dworów zorganizowanych w Gdańsku, Krakowie, Warszawie, Łańcucie, Ciechanowcu, Krośniewicach, Siedlcach, Dobrzycy oraz w Brukseli. Jego akwarele i fotografie są w zbiorach kolekcjonerów w Polsce i za granicą. Autor cyklu wykładów: „Dwory polskie i ich mieszkańcy”.

Autor książek:

„Jam dwór polski” , Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1993 i 1997, „Oblicza polskiego dworu” (współautor Stanisław Markowski), Migut Media, Warszawa 2003 i 2004. „Dwór – polska tożsamość”, Zysk i S-ka, Poznań 2012 i 2014, „Wiejskie dwory i pałace rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie”, PTZ Warszawa 2015.

Autor szeregu artykułów na temat ziemiaństwa i ich siedzib, publikowanych głównie w miesięczniku „Spotkania z Zabytkami”, dzienniku „Rzeczpospolita” i kwartalniku „Wiadomosci ziemiańskie” oraz odczytów na temat dworów. Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Członek honorowy stowarzyszenia „Domus Polonorum”, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki (Wiceprezes Oddziału Gdańskiego). Za działalność społeczną na rzecz ratowania i promocji dziedzictwa narodowego odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014).

W kontaktach z byłymi właścicielami dworów, muzeami, historykami sztuki zgromadził archiwum ikonograficzne zachowujące przekaz życia polskiego ziemiaństwa.

W podróżach „od dworu do dworu”, rozpoczętych w 1976 roku odwiedził i zdokumentował ponad 5.000 dworów (lub ich pozostałości). Zdążył się jeszcze urodzić w rodzinnym dworze w Dołuszycach, koło Bochni, w 1943 roku. Krewny poety Młodej Polski Lucjana Rydla z podkrakowskich Bronowic. Organizator zjazdu rodu Rydlów w Krakowie z okazji 100 lecia ślubu Lucjana z Jadwigą Mikołajczykówną i najsłynniejszego polskiego wesela. Kronikarz rodu Rydlów.

Emerytowany pracownik Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Zakładu i Specjalności Marketingowej w Instytucie Handlu Zagranicznego w latach 1992- 2008. Założyciel i wieloletni dyrektor programowy Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i doradca d.s. marketingu wielu firm polskich i zagranicznych, w tym właścicieli obiektów zabytkowych. Autor 5 książek i ponad 50 artykułów z zakresu marketingu. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000).