Spotkanie autorskie z Przemysławem Dakowiczem

 

825 kwietnia 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie odbyło się spotkanie z Przemysławem Dakowiczem – adiunktem w Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, poetą, eseistą, krytykiem literackim i historykiem literatury. Przemysław Dakowicz jest autorem zbiorów poetyckich (m.in. „Place zabaw ostatecznych”, „Teoria wiersza polskiego”, Łączka”, „Boże klauny”, „Ćwiczenia duchowne”), a także książek krytycznoliterackich i zbirów esejów (m.in. „Obcowanie. Manifesty i eseje”, „Przeklęte continuum. Notatnik smoleński”). Laureat licznych nagród literackich.
Spotkanie, które prowadził Bogdan Wiśniewski, skupiło się wokół dwóch zagadnień. Najpierw rozmawiano o najnowszej książce „Afazja polska”, w której autor, odwołując się do konkretnych zdarzeń i postaci (często mało znanych lub zapomnianych), próbuje na nowo ukazać najnowszą historię Polski (szczególnie z czasów II wojny światowej). Histroię, która przez lata PRL-u była zakłamana, zafałszowana, niepełna. Dakowicz czytał fragmenty książki, m.in. ten, który dotyczył pogrzebu Wojciecha Jaruzelskiego. Czytał przejmujące wiersze z tomiku Łączka”, które inspirowane zostały pracami wykopaliskowymi i identyfikacyjnymi, które prof. Szwagrzyk prowadzi na kwaterze „Łączka” na warszawskich Powązkach, gdzie komunistyczni zbrodniarze potajemnie grzebali zwłoki Żołnierzy Wyklętych.
W drugiej części spotkania mówił o tym, że przyjechał do Pelplina, aby przygotować materiały do swojej nowej książki. Pani sędzia Kamila Thiel-Ornass kilka miesięcy temu zaproponowała mu zainteresowanie zbrodnią, jakiej dokonali jesienią 1939 r. niemieccy naziści. Należy więc spodziewać się, że powstanie rzecz o Pelplińskiej Jesieni. W tym celu Przemysław Dakowicz w ciągu dwóch dni odbył szereg rozmów, obejrzał wiele miejsc i dokumentów związanych ze zbrodnią.
W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym – co szczególnie cenne – uczniowie i nauczyciele LO im. ks. Janusza St. Pasierba. Spotkanie trwało ponad dwie godziny, co świadczy o wadze problemu, który autor zawarł w pytaniu: Jacy my – Polacy – dziś jesteśmy i co sprawiło, że tacy się staliśmy? To spotkanie było wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu, a dla starszych słuchaczy przyczynkiem do wielu refleksji.

Fotorelacja