Promocja książki o ks. ppłk. Józefie Wryczy

20161109_175245 9 listopada 2016 r. w Bibliotece Miejskiej w Pelplinie odbyła się  promocja interesującej książki Krzysztofa Kordy „Ks. ppłk Józef Wrycza” Publikacja ta jest pokłosiem rozprawy doktorskiej napisanej na w 2013 r. Uniwersytecie Gdańskim pod kierunkiem prof. Józefa Borzyszkowskiego. Autor jest historykiem, dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, wcześniej był zatrudniony w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Ks. ppłk Józef Wrycza to jedna z najciekawszych postaci duchowieństwa dawnej diecezji chełmińskiej. Wychowanek Collegium Marianum, absolwent Seminarium Duchownego w Pelplinie (wyświęcony w 1908 r.), uczestnik powstania wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej, kapelan Wojska Polskiego, wysoki rangą oficer, proboszcz w Wielu i Tucholi, zdecydowany narodowiec, ukrywający się przed hitlerowcami, współpracujący w czasie II wojny światowej  z Tajną Organizacją Wojskowa „Gryf”, po wojnie prześladowany przez UB i SB, więziony przez Prusaków i polskie władze w latach 30. XX w. Kapłan bezkompromisowy, postać wielobarwna i autentyczna. Jego biografia, nadająca się na scenariusz filmowy, pełna meandrów, ukazana została na bogatym tle życia społecznego, religijnego, politycznego Pomorza i Polski w bardzo dynamicznych czasach (od końca XIX w. do przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w.). Książka wydana przez Instytut Kaszubski i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie znakomicie przygotowana pod względem edytorskim w „Bernardinum”.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor Dorota Sakowska, promocję  poprowadził Bogdan Wiśniewski, który wskazał na niezwykłe znaczenie tej monografii, wpisującej się w największe dokonania biografistyki pomorskiej. Krzysztof Korda mówił nie tylko o bohaterze swojej książki, ale – przy pomocy prezentacji multimedialnej – przedstawił interesującą historię jej powstania.

Cieszy fakt, że na widowni była kilkadziesiąt osób, w tym – co szczególnie cenne – uczniowie Collegium Marianum oraz Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusz St. Pasierba wraz ze swoimi nauczycielami. Byli ponadto m.in. wiceburmistrz Dariusz Górski, dyrektor Radia „Głos” ks. Ireneusz Smagliński, dyrektor ZSP Krzysztof Ruczyński, dyrektor MOK Piotr Łaga, radni powiatowi: Elżbieta Wiśniewska i Zbigniew Zgoda, a także Lech Zdrojewski – prezes Fundacji „Oko-lice Kultury” ze Zblewa, która była współedytorem publikacji.

Na zakończenie spotkania był czas na pytania, zakup książki, uzyskanie autografu i rozmowy w kuluarach. Organizatorem był Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pelplinie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie.

(W)

Fotorelacja