Warsztat filozoficzny z Eureką

Temat spotkania:   Roman Ingarden – bezkompromisowość intelektualna.

Rok 2020 został ogłoszony przez Sejm, rokiem Romana Ingardena. Właśnie mija 50 lat od śmierci tego wielkiego polskiego filozofa.

Uczeń Edwarda Husserla, największy polski filozof – fenomenolog, nie jest tak znany jak Leszek Kołąkowski, ks. Józef Tischer czy Karol Wojtyła.  

17 lutego w Bibliotece Publicznej w Pelplinie, uczniom LO w Pelplinie spróbowaliśmy przybliżyć Jego sylwetkę i pomyśleć jak On. Jak istnieje świat? Czy jesteśmy tożsami, czyli tacy sami przez cały czas życia? Czy dopiero poprzez różnice ( środowisko, wychowanie, dojrzewanie) wyłaniamy się jako całość? Co porządkuje ten świat, który nas otacza? Co porządkuje naturę, która wg Romana Ingardena jest nieuporządkowana?

Spróbujcie się zastanowić, czy elementem porządkującym świat jest racjonalny umysł? Czy natura jest nieuporządkowana, czy wręcz przeciwnie? Czy to, że powstały wytwory ludzkiego intelektu takie jak państwo, prawo, sztuka czy kultura pomaga nam żyć w otaczającym nas wg Fenomenologa, chaosie i niedookreśleniu?

Roman Ingarden( 1912-1970) jest przykładem człowieka, naukowca, filozofa, który miał odwagę   poddać   w   wątpliwość   tezy   swego   nauczyciela,   Edwarda   Husserla,   wielkiego niemieckiego fenomenologa. Za obronę swego zdania został w latach 50-tych usunięty z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Poddać w wątpliwość, oznacza zastanowić się, pomyśleć krytycznie i dać argument dlaczego myślę   inaczej,   jeśli   tak   jest.   Bezkompromisowość   intelektualna   Ingardena,   w   moim rozumieniu oznacza zajmowanie własnego stanowiska w dyskusji, odwagę przeciwstawienia się, nie dla zasady, lecz w przekonaniu o słuszności swego zdania. Oznacza  konstruktywne otwarcie się na nowe i szacunek dla swego oponenta.

Polecam   sięgnięcie   do   lektury,   aby   przekonać   się,   że   filozoficzna   myśl   polska   była odkrywczą, nowatorską, odważną.