Spotkanie z panią Barbarą Kątnik w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Pelplinie

Komunikację międzypokoleniową – jak być w niej skutecznym omówiła pani Barbara Kątnik – psycholog, która była gościem 21 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie podczas spotkania Pelplińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
ℹ Spotkanie odbyło się w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji – LOWE Pelplin.