Podsumowanie projektu „Kultura w sieci”

23.10.2020 zakończyliśmy projekt „Kultura w sieci”.
W ramach projektu stworzyliśmy stronę internetową „Historyczny Pelplin – dziedzictwo miasta i gminy w sieci”.
Środki na realizację pozyskaliśmy z Narodowego Centrum Kultury.

Na stronie chcemy zatrzymać w czasie i pamięci historię naszego miasta. Nie tylko pragniemy przywołać miejsca, ale także ludzi, którzy tworzyli dzieje miasta i okolicznych miejscowości.
Znajdą Państwo tutaj, wszelkiego rodzaju dokumenty, opracowania, fotografie. Będziemy systematycznie gromadzili opracowania i udostępniali materiały związane z historią naszej małej ojczyzny. Cały czas podkreślamy, że liczymy na współpracę z naszymi mieszkańcami.

Wszyscy współtworzymy Historyczny Pelplin.

Ze względu na sytuację epidemiczną, podsumowanie projektu musieliśmy zorganizować w mniejszych grupach.
Na pierwsze spotkanie do biblioteki zaprosiliśmy burmistrza gminy, Pana Mirosława Chyłę, dyrektorów szkół i instytucji kultury. W drugim spotkaniu wzięli udział nauczyciele, którzy – mamy nadzieję – wykorzystają udostępniane materiały w celach edukacyjnych.
Po omówieniu projektu, zaprezentowaliśmy nową stronę – Historycznego Pelplina.
W dalszej części spotkania wywiązała się bardzo interesująca dyskusja – nie tylko pochwalono nas za przygotowanie tej strony, ale także otrzymaliśmy dużo interesujących informacji, które pomogą nam w dalszym tworzeniu strony.

Zapraszamy do obejrzenia i komentowania.