Jak rozmawiać z młodzieżą również online. Warsztaty integracji zespołu.

18 listopada 2021 r. odbyło się szkolenie z panią Barbara Kątnik oraz warsztaty z panią Małgorzatą Łepek

Szkolenie oraz warsztaty odbyły się w ramach realizacji projektu „Wielki Świat w Bibliotecznym Zaciszu w Pelplinie” z dofinansowania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Kierunek interwencji 4.1. BLISKO.­