Książka na telefon

ksiazki-na-telefon-jpgJeśli jesteś osobą, która chciałaby poczytać książki lub prasę, a stan zdrowia nie pozwala na odwiedziny w pelplińskiej bibliotece to mamy dla naszych czytelników propozycję
Książka na telefon
Książka na telefon to program Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie adresowany do mieszkańców Pelplina, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek, stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczania książek.
Zamawianie książek
Bibliotekarz przyjmuje zgłoszenie od osób chcących wypożyczyć książkę telefonicznie w godz. od 9.00 do 15.00, nr tel. (58) 536 33 43. Książki dostarczane będą do domów raz w tygodniu w środy przez pracowników biblioteki.
 _________________________________________________________________________________________
REGULAMIN USŁUGI
„Książka na telefon”
§ 1.
1. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać mieszkańcy Pelplina, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek, stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczenia książek.
2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
3. Książki można zamawiać telefonicznie codziennie w godzinach od 9.00 do 15.00.
tel. (58) 536 33 43
4. Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie raz w tygodniu – w środę
5. Przy zapisie Czytelnik powinien:
a. okazać dowód osobisty,
b. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
6. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania.
7. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą skorzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.
§ 2.
1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 4 woluminy (literatury popularno-naukowej, beletrystyki).
2. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego i podręczników akademickich.
3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie, a pozycje szczególnie poszukiwane na czas do 2 tygodni.
4. Termin zwrotu wypożyczonej książki może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
5. Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
§ 3.
1. Pracownicy Biblioteki na prośbę Czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze lektury.
§ 4.
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
3. Wysokość odszkodowania ustalają pracownicy Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.
4. Za wpłaty z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
5. Czytelnik może, za zgodą pracownika Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę, jednak nie mniejszej
wartości i przydatną dla Biblioteki.
§ 5.
1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo,  a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania  z usługi „Książka na telefon”.
2. Decyzję w tej sprawie podejmują odpowiadający za prowadzenie usługi pracownicy Biblioteki.
3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 marca 2009 r.