Cennik

Opłata za identyfikacyjną kartę biblioteczną

 1. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne. Karta jest własnością Biblioteki.
 2. Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 5 zł za wydanie duplikatu karty.
 3. Zwolnienie z opłat nie obowiązuje w przypadku wydania duplikatu karty, z wyjątkiem udokumentowanego wypadku losowego, który był przyczyną utraty oryginału karty.

Opłaty za przekroczenie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych wypożyczonych poza Bibliotekę

 1. 0,05 zł – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu jednostki ewidencyjnej wypożyczonej w systemie wypożyczeń długoterminowych.
 2. 4 zł – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu książki wypożyczonej w systemie wypożyczeń krótkoterminowych.
 3. 0,50 zł – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu jednostki ewidencyjnej zbiorów specjalnych wypożyczonej w systemie wypożyczeń krótkoterminowych.
 4. 3 zł – opłata manipulacyjna za każde wysłane upomnienie zwykłe o zwrot wypożyczonych materiałów.
 5. 9 zł – opłata manipulacyjna za każde wysłane wezwanie do zwrotu materiałów (list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru).
 6. Użytkownik podpisuje potwierdzenie wpłaty.
 7. W uzasadnionych przypadkach Użytkownik ma prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

Opłaty za zagubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych

 1. Opłata za zniszczenie kodu kreskowego wynosi                  – 0,50 zł
 2. Opłata za folię ochroną wynosi                                           – 0,50 zł
 3. Opłata za uszkodzenie opakowania CD/DVD wynosi            – 1 zł
 4. Opłata za porysowanie płyty CD/DVD/ innej wynosi              – 5 zł

Opłaty za korzystanie z usług komercyjnych

Ksero:

A4 (1 strona)              0,30 zł

A3 (1 strona)              0,30 zł

Wydruki komputerowe:

Wydruk czarny                      0,30 zł

Wydruk kolorowy                   0,60 zł

Zdjęcia:

A4                              4,00 zł

A5                              3,00 zł

A6                              2,00 zł

Skanowanie:

Skanowanie (czarno – białe)               0,50 zł

Skanowanie (kolor)                            1,00 zł

Laminowanie:

A4                              4,00 zł

Bindowanie:

Bindowanie do 30 kartek                            4zł

Bindowanie od 31 kartek do 200 kartek    7zł

Inne:

Koszulka A4               0,10 zł

Koperta A4                 0,50 zł

Kartka biała               0,10 zł.

Płyta CD                   1,00 zł

Płyta DVD                2,00 zł

Nagranie na płytę    1,00 zł