Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

ul. Sambora 5a

83 – 130 Pelplin

tel./fax. (58) 536 33 43

e-mail: biblioteka@epelplin.pl

NIP: 5932442325
Regon: 220016048
konto bankowe: Bank Spółdzielczy Skórcz O/ Pelplin 26 8342 0009 2000 5719 2000 0001

Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie. Filia w Rudnie.

ul. Szkolna 4

83 – 121 Rudno

Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie. Filia w Rajkowach.

ul. Jesionowa 6, Rajkowy

83 – 130 Pelplin