Rozstrzygnięcie konkursu na inicjatywy promujące czytelnictwo na terenie Gminy Pelplin!

Konkurs na Inicjatywy Promujące Czytelnictwo w projekcie „Wielki Świat w Bibliotecznym Zaciszu w Pelplinie” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Kierunek interwencji 4.1. „Blisko”.
Celem programu jest inicjowanie działań służących wzmacniana czytelnictwa w życiu społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału oraz kapitału kulturowego społeczności lokalnej.
Projekt adresowany jest do grup nieformalnych, stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, organizacji religijnych, szkół działających na terenie Gminy Pelplin.
Do naszej edycji konkursu wpłynęło 6 wniosków.
Projekty, które otrzymały dofinansowanie:
▪️ Integracyjny konkurs czytelniczo-plastyczny: „Poszukiwacze tajemniczej skrzyni” Sosw w Pelplinie – 5700 zł
▪️ „Książka świątynią wiedzy i przyjemności” Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie – 5700 zł
▪️ „Towarzystwo moli książkowych” Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach – 5700 zł
▪️ „Podróże z książką” J. Dettlaff i J.Rybicka – grupa nieformalna – 5000 zł
▪️ „Hi google, search „Dolina Róż” Dzieje się w Rożentalu – grupa nieformalna – 2900 zł
Uroczyste wręczenie certyfikatów przyznających dofinansowanie wybranych inicjatyw odbędzie się w dniu 18 marca 2022, godz. 13:00 w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie.
Gratulujemy!