Uniwersytet Trzeciego Wieku

Inauguracja Roku Akademickiego PUTW

1 października br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie odbyła się uroczysta inauguracja Nowego roku akademickiego Pelplińskiego Uniwersytetu III Wieku. Zebranych słuchaczy powitała dyrektor biblioteki Dorota Sakowska, która podkreśliła wagę…

Zapisy na nowy rok akademicki UTW

Informujemy, że rozpoczęły się zapisy słuchaczy do Uniwersytetu III wieku na nowy rok akademicki 2015/2016. Zapisy będą trwały do 30.09.2015 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie ul. Sambora…

Spotkanie z dr Michałem Kargulem

23 kwietnia br. odbył się wykład na temat „Regionalizm Kociewski wczoraj i dziś”, który wygłosił dr Michał Kargul – prezes Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Słuchacze uniwersytetu otrzymali czasopismo społeczno-kulturalne „Teki…

„Mam w ramionach świat”

16 stycznia 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie odbył się koncert dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i  zaproszonych gości. Krystyna Czocher i jej goście – p. Agata Deminowicz,…

Spotkanie opłatkowe UTW

Dnia 16 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie opłatkowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy bibliotece. W uroczystości tej, oprócz słuchaczy UTW i pracowników biblioteki udział wziął ks. Bp dr hab….

Tak się bawili seniorzy UTW

W poniedziałek, 24 listopada br. z okazji zbliżających się andrzejek w bibliotece odbył się „Wieczór z muzyką” dla seniorów UTW. Wieczór ten przyniósł słuchaczom uniwersytetu oraz pracownikom biblioteki wiele miłych…

Znajdź się wśród życzliwych

21 listopada na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Życzliwości. Z tej okazji słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Gniewu byli organizatorami zawodów rekreacyjnych o tytuł Fair Play. W szranki stanęli także…

Inauguracja nowego roku akademickiego PUTW

W ogrodzie Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie 25 września br. odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego Pelplińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W uroczystości udział wzięli: zastępca burmistrza Tadeusz Błędzki, dyrektor DPS…

UTW w Pelplinie rozpoczyna nabór na nowy rok akademicki 2014/2015

 REJESTRACJA Krok 1 – Aby zapisać się do Uniwersytetu Trzeciego Wieku należy wypełnić deklarację uczestnictwa DEKLARACJA SŁUCHACZA Krok 2 – Wypełnioną deklarację należy przesłać na adres biblioteka@pelplin.pl w tytule e-maila wpisać Uniwersytet…

Zakończenie VI edycji PUTW

5 czerwca 2014 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie odbyło się uroczyste zakończenie VI edycji  Pelplińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku akademickim 2013/2014. W części oficjalnej Pani Dorota Sakowska – dyrektor…