28.10. – Stefan Łaszewski – pierwszy wojewoda pomorski