27.10 – Słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Chełmnie