20.10. – Słuchaczka PUTW zajęła II miejsce w III Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej – Senior Obywatel