03.09. – Pomorskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku