30.01. – Karnawał 2020 w Pelplińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku