15.09. – Rozstrzygnięcie konkursu: Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego