14.11. – VI Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania i Rozumienia Tekstu