26.05. – Spotkanie pelplińskiego i gniewskiego UTW w Pelplinie