25.04. – Spotkanie autorskie z Przemysławem Dakowiczem