19.04. – 73. Rocznica Powstania w Gettcie Warszawskim