12.05. – Spotkanie Pelplińskiego i Gniewskiego UTW