07.12. – Projekt Edukacyjny Instytutu ELIGO dla placówek oświatowych