06.05. – Pogadanki filozoficzne z Eureką w Rajkowach