17.09. – Piękne i głośne czytanie na ulicy Mickiewicza