Inauguracja Roku Akademickiego PUTW

IMG_64021 października br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie odbyła się uroczysta inauguracja Nowego roku akademickiego Pelplińskiego Uniwersytetu III Wieku. Zebranych słuchaczy powitała dyrektor biblioteki Dorota Sakowska, która podkreśliła wagę tej organizacji dla seniorów potrzebę stałego podnoszenia kompetencji, wykorzystanie potencjału i aktywności osób starszych. Omówiła tematykę spotkań 2015/2016. Wykład inauguracyjny poświęcony zdrowemu trybowi życia wygłosił pan Marcin Daniecki dietetyk, fizykoterapeuta. W części artystycznej wystąpiła młodzież z Ukrainy, która gościła w Pelplinie na zaproszenie MBP w ramach wymiany młodzieży polsko – ukraińskiej. Goście przedstawili krótką historię swojego kraju, przybliżyli nam swój region, literacko i śpiewająco. Na koniec spotkania słuchacze uniwersytetu zostali poczęstowani warenikami – pierożkami, które młodzież wcześniej sama przygotowała.

Fotorelacja