Zwróć książki bez kary

AmnestiaCzytelniku, przetrzymujesz książki z biblioteki?
Dostałeś już niejedno upomnienie?
W maju możesz zwrócić książki i unikniesz opłaty za ich przetrzymywanie.