„Zielone gry” w bibliotece

zielone gryProjekt „ Zielone gry”

Biblioteka nasza rozpoczęła realizację projektu „Zielone gry” . Projekt ten ma za zadanie włączyć młodzież do „ gry o przyrodę”. Jest zadaniem edukacyjno- ekologicznym, ale nauka odbywa się w atrakcyjny sposób: za pomocą gier planszowych oraz jednej internetowej. Oprócz dostarczania młodzieży dobrej zabawy, zielone gry, służą edukacji w zakresie globalnych wyzwań cywilizacyjnych i szybkiego tempa rozwoju świata oraz przyczyniają się do wzrostu świadomości społecznej na temat bioróżnorodności, zmian klimatu oraz ekonomicznej wartości ekosystemów.
Gry te nie tylko bawią, ale również skłaniają do refleksji, przekazują wiedzę, a także pozwalają nabyć umiejętności. Dają możliwość uczenia się przede wszystkim przez doświadczenie.

 gra planszowa gra planszowa2Projekt "Zielone gry"Projekt "Zielone gry"