Zakup nowości wydawniczych. Priorytet 2

program-biblioteka-narodowa_mMiejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie przystąpiła do programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych” do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjum) – Priorytet 2.

Głównym celem programu jest wspieranie bibliotek publicznych i szkolnych poprzez zapewnienie środków finansowych na zakup nowości wydawniczych. Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie podpisała porozumienie z:

  • Zespołem Kształcenia i Wychowania w Rajkowach,
  • Zespołem Kształcenia i Wychowania w Rudnie,
  • Zespołem Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie.

Wniosek zyskał dofinansowanie w kwocie 6000,00 zł., wkład własny biblioteki wynosi 2000,00 zł. Za pieniądze pozyskane z programu zakupione zastały 531 publikacji, z których większość została przekazana w formie depozytu do bibliotek szkolnych partnerskich szkół na okres do maja 2015 r.

 

Źródło okładek: www.empik.pl