W sprzedaży nowy numer Informatora Pelplińskiego!

W numerze:
🔹 Uroczyste otwarcie bloku przy ul. Mickiewicza 27.
🔹 Zakończenie pracy zawodowej oraz przejście na emeryturę Alicji Dziewiątkowskiej.
🔹 „Dycht Kociewie” ponownie w naszej gminie!
🔹 97. rocznica śmierci Stefana Łaszewskiego.
🔹 „Ten ci jest miłośnik braci i całego ludu”.
🔹 Uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków.
🔹 O ojcu Pio i kapucyńskiej duchowności.
🔹 Dzieje obecnej siedzimy RM w Pelplinie cd.
🔹 Bezpłatna mammografia.
🔹 Krzyżówka i USC.
🔹 Pani Jagoda…
🔹 Niepospolici artyści z Tuchlina.
🔹 Umowy na dotację w zakresie rozwoju sportu podpisane.
🔹 Spławikowe Grand Prix 2020.
🔹 Reaktywacja sekcji bokserskiej w Pelplinie.
🔹 Międzynarodowy Dzień języka Ojczystego w Przedszkolu w Rajkowach.
🔹 Światowy Dzień Poezji.