W naszej bibliotece czekają na Ciebie kolejne nowości książkowe!

Zapraszamy do naszej biblioteki po kolejne nowości książkowe 🥰📚
 
ℹ Książki zakupiono ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Priorytet 1.1 – Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.