Światowy Dzień Filozofii

42393751-filozofia-tle-chmura-słowo-koncepcji17 listopada obchodzimy Światowy Dzień Filozofii, ustanowiony przez UNESCO w 2002 roku. Trzeci czwartek listopada jest dniem, w którym mamy wspomnieć filozofię i jej dorobek. Spróbować pogłębionej refleksji na temat otaczającego nas świata. Otworzyć się na nowe idee i wymianę poglądów.

Dzień ten ma podkreślać znaczenie filozofii w procesie zmian świata na lepsze poprzez zadawanie trudnych pytań i poszukiwania wśród wielości odpowiedzi tej prawdziwej. Filozofia to część dorobku naszej kultury. Korzystamy z niego na co dzień – wypowiadając się, używając różnych pojęć, wspierając się jej argumentami. Źródłosłów wielu znaczeń współczesnych ma początek w koncepcjach filozoficznych: świat idealny, miłość platoniczna, sceptyk, stoicki spokój, ogrody epikurejskie, hedonista – choć często znacznie ich uległo zmianie.

Zachęcamy 17 listopada – przystań na chwilę, pofilozofuj, zwróć uwagę, że choć technologicznie jesteśmy bardzo rozwinięci, to wciąż tak wiele, na szczęście, łączy nas z myślami wielkich filozofów: Sokratesa, Platona i Arystotelesa.