Spotkanie członków Komitetu Obywatelskiego.

21 października 1989 r. powstał Komitet Obywatelski Miasta i Gminy Pelplin. Inicjatorem był śp. Andrzej Liss – zmarły w styczniu 2019 r. poseł na Sejm w latach 2002-2007. W grupie inicjatywnej były 22 osoby. Później doszli kolejni, którzy Potem dochodzili następni, którzy podpisali deklarację programową. Stwierdzali, że dostrzegają konieczność zmian politycznych, społecznych i gospodarczych, podejmowanych przez ówczesny Sejm, Senat i rząd Tadeusza Mazowieckiego, identyfikują się z nauką społeczną Kościoła oraz wartościami reprezentowanymi przez ideę „Solidarności”. Członkowie pelplińskiego Komitetu Obywatelskiego mieli świadomość, że należy wiele zmienić w lokalnej społeczności. Pragnęli również mieszkańców do pierwszych całkowicie wolnych wyborów samorządowych w 1990 r. W tym celu powołano kilkanaście komisji, pracujących według przygotowanych programów.          Powołano własne pismo – „Ziemię Pelplińską”, jedno z pierwszych pism lokalnych na Pomorzu powstałych w okresie transformacji.

13 listopada 2019 r. o godz. 17.00 odbędzie się w Bibliotece Miejskiej spotkanie członków Komitetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Pelplin, członków redakcji „Ziemi Pelplińskiej” oraz kandydatów na radnych i radnych pierwszej demokratycznie wybranej po II wojnie światowej Radzie Miasta i Gminy Pelplin. Zapraszamy także tych, którzy chcieliby dowiedzieć się o początkach działalności wolnego i demokratycznego samorządu w Pelplinie.