Sieć na Kulturę w podregionie starogardzkim

­
Pod koniec marca Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie została zakwalifikowana do programu Sieć na Kulturę w podregionie starogardzkim! 🥳
Skończyliśmy już szkolenie i aktualnie przygotowujemy się do zajęć!
Celem projektu jest:
🟥 Podniesienie kwalifikacji i umiejętności cyfrowych naszych pracowników.
🟥 Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18.
W ramach programu będą zorganizowane bezpłatne zajęcia online na aplikacji Teams. Tematem zajęć będzie ” Kompetencje medialne” 💻
ℹ Więcej o projekcie: https://www.siecnakulture.pl/
Organizatorem jest Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, a projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
­