Rozmowy o filozofii

IMG_0841Na początku lutego kolejne pogadanki filozoficzne.

3 lutego 2014 r. w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie,

4 lutego 2014 r. w Szkole Podstawowej w Małych Walichnowach. 

Zajęcia z dziećmi prowadzi Pani Joanna Wągiel