Ogólnopolskie Wybory Książek w Rudnie

13 marca 2015 r. w bibliotece w Rudnie odbyły się Ogólnopolskie Wybory Książek. Celem akcji było poznanie i upowszechnienie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów, promocja czytelnictwa, kształtowanie postaw obywatelskich oraz upowszechnienie zasad organizacji wyborów. Zorganizowana została w pomieszczeniu biblioteki, gdzie było miejsce do głosowania i komisja wyborcza, w skład której weszli nauczyciele oraz pracownik biblioteki.

W głosowaniu, pod opieką nauczycieli, wzięli uczniowie klas I-VI. Wrzucali oni do urn karty do głosowania, na których wpisali od jednego do trzech tytułów książek, które ich zdaniem były najciekawsze. Po podliczeniu głosów, wyniki zostaną przesłane do organizatora akcji. Pomysłodawcą akcji jest miesięcznik Biblioteka w szkole, a patronat honorowy objęła Pani Minister Edukacji Narodowej.