Nowe Książki o tematyce profilaktycznej

­
Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie wzbogaciła się o książki o tematyce profilaktycznej.

Zostały one sfinansowane przez Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta i Gminy Pelplin (1000 zł).

Wybierając tytuły książek zależało nam, aby znalazły się pozycje omawiające problem narkomanii; alkoholizmu, przemocy domowej, dopalaczy. Chcemy, aby te książki służyły wszystkim mieszkańcom miasta gminy.

Zapraszamy do biblioteki 🙂
­
­