Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE

dla zadania realizowanego w ramach

NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

– Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych wspieraniem rozwoju lokalnego, do udziału w konsultacjach społecznych dla zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020.

Przygotowany projekt dotyczy: remontu budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie wraz z dostawą wyposażenia meblowego  i informatycznego. Priorytet Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020 realizuje następujące cele szczegółowe Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:

  • Dostosowanie bazy infrastrukturalnej bibliotek publicznych do zmieniających się potrzeb i standardów;
  • Stworzenie warunków lokalowych do rozwijania nowych funkcji bibliotek publicznych;
  • Zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych, między innymi poprzez odpowiednie wyposażenie bibliotek;
  • Dokonanie zmian w infrastrukturze bibliotek przez ich dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych;
  • Rozwój partnerstwa publiczno – społecznego, a także partnerstwa pomiędzy instytucjami publicznymi (także szkołami) na rzecz czytelnictwa społeczności lokalnej.

Konsultacje będą prowadzone 15.05.2017 r. do 30.05.2017 r.

Uwagi, wnioski i opinie można składać w formie pisemnej, osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie (ul. Sambora 5A, 83-130 Pelplin) do dnia 29.05.2017 r. Dostępna jest również ankieta w formie elektronicznej na stronie www.biblioteka.pelplin.pl oraz w formie papierowej w siedzibie biblioteki i jej filiach w Rudnie i Rajkowach.