Komputery dla bibliotek – Kraszewski 2015

kraszewski - komputeryCelem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkowaniom biblioteki korzystanie z zasobów cyfrowych. Program był skierowany do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce, które są samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury.Dzisiaj, 30 października ogłoszono wyniki naboru do projektu- Kraszewski 2015. Cieszymy się, ponieważ Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie znalazła się w gronie bibliotek, które otrzymały dotację (30 000. 00).
W ramach otrzymanego dofinansowania do biblioteki zostaną zakupione zestawy komputerów.
Program dotacyjny realizowany jest przez Instytut Książki.