Jubileusz 70 lecia biblioteki

22 września 2017 roku minęło 70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie. Uroczystość odbyła się w czytelni biblioteki. Jubileusz był doskonałą okazją do zaprezentowania dorobku placówki, jak również zwrócenie uwagi na obecną rolę biblioteki.
W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz miasta, powiatu, dyrektorzy szkół, przedszkoli, dyrektorzy bibliotek gminnych powiatu tczewskiego, starogardzkiego, kartuskiego, kierownik działu Instrukcyjno – Szkoleniowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, zaprzyjaźnionych instytucji i stowarzyszeń, emerytowani bibliotekarze, nauczyciele, przedsiębiorcy, przyjaciele biblioteki.
Przybył gości powitał Patryk Demski – burmistrz Miasta i Gminy Pelplin oraz Dorota Sakowska – dyrektor MBP w Pelplinie.
Goście obejrzeli film pt.: 70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie, który specjalnie przygotowano na tę okazję. Bogdan Wiśniewski krótko omówił nowa książkę „Ja – Biblioteka”. Publikację opisującą pracę i działalność MBP w Pelplinie. Książkę otrzymał każdy z zaproszonych gości. O roli bibliotek powiedział Artur Mrówczyński.
Uroczystość uświetniły absolwentki Pelplińskiej Szkoły Muzycznej , które pod kierunkiem kierownik szkoły Krystyny Dettlaff – Chocher  zagrały utwory Grzegorza Ciechowskiego.
Obecność tak wielu osób na uroczystości i miłe słowa skierowane do wszystkich pracowników biblioteki potwierdziły potrzebę istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie.
Fotorelacja