Nowoczesna biblioteka

biblioteka_plusW dniu 31.12.2013 roku biblioteka zakończyła realizację projektu pt.: Zakup i montaż wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie i jej filii w Rajkowach i Rudnie w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA+ PRIORYTET „BIBLIOTEKA+ INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK”, który jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011 – 2015, którym operatorem jest Instytut Książki.

Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” realizuje pierwszy cel szczegółowy Programu Wieloletniego Kultura+, jakim jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych, dla których organizatorem, założycielem jest gmina. Priorytet ma na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie w ramach programu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” zakupiła regały biblioteczne, krzesła, stoliki pod komputery, biurka, mebelki do kącika dla dzieci. Sprzęt został przeznaczony do wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie oraz jej filii w Rudnie i Rajkowach.